Fastighetsägare väljer färg

Fastighetsägare väljer färg

Allt fler fastighetsägare väljer färg framför tapet på väggarna i sina nybyggda fastigheter. Många slår på så sätt två flugor i en smäll. Dels tillgodoses hyresgästens önskemål om målade väggar, dels minskar de egna underhållskostnaderna. Det är faktiskt billigare att måla.

Fastighetsägare väljer färg – så tycker fastighetsbranschen om målade väggar

Beatrice Stocker, inredningsansvarig på NCC boende

”Vår grundstandard innehåller målade väggar, helt enkelt därför att de flesta kunderna vill ha det. Framförallt väljer kunderna detta av två anledningar; det är populärt och dessutom lättare att underhålla och göra om. Personligen tycker jag att målade väggar är betydligt snyggare, det blir mer harmoniskt och ger en finare yta jämfört med tapet.”

Anita Rinnbäck, Chefsinredare – JM Bostad

”På JM målar vi våra innerväggar som standard sedan 2010. Detta gör vi för att det är vad våra kunder efterfrågar, våra kunder vill ha en ren, flexibel yta. En målad vägg ger dem också en yta som de senare lättare kan förbättra eller göra om. Själva tillvalsprocessen är också betydligt enklare och dessutom mindre tidskrävande. Vi valde helt enkelt att gå ifrån överlappande standardtapeter, som knappast kan betraktas som kundvärde då det ger mycket mer jobb om man efter en tid vill ändra sina ytskikt.”

Jerry Henriksson, Platschef – PEAB

”På den första etappen valde vi att ha tapet som grundstandard, i den andra etappen av projektet valde vi istället att ha målade väggar eftersom efterfrågan var så stor. Målsättningen med vårt arbete är ju att få nöjda kunder och att leva upp till deras önskemål. För kunden innebär målade väggar att det är lättare att bättra på mindre skador på väggen, i ett aktivt hem är det lätt hänt att det blir märken på väggen och då är det lättare att bättra på färgen på en målad yta. Vi på Peab bygger hem som håller för olika livssituationer och stadier i livet, de ska tåla både ommöbleringar och nya idéer.”

Det blir billigare underhåll med färg. Se räkneexempel från en undersökning här.