Underhåll av husfasad

Underhåll av husfasad

Husfasaden står nymålad och fin, men än är arbetet inte över. Vill du få en lång livslängd på fasaden krävs att du underhåller den med jämna mellanrum. Visserligen minskar sannolikheten för att det ska börja växa mögel och alger på fasaden om den är målad, men det är viktigt att påpeka att färg inte är, och aldrig har varit ett heltäckande skydd. Den som äger en bil vet att den måste tvättas för att inte rosta. Av samma anledning borde det vara en självklarhet för alla husägare att tvätta husfasaden om den blir smutsig eller får påväxt. Vid underhåll av husfasad är ett tips att dela in huset i olika partier och sedan se över en del i taget.

Underhåll av husfasad – mögel och alger

I det här sammanhanget kan det finnas anledning att säga något om ytbeväxning av mögel och alger. Först måste det påpekas att ytmögel och röta är två helt olika saker.

Ytmögel gör att huset ser fult ut, men det skadar det inte. Röta innebär att träet angrips och bryts ner av rötsvamp, som förstör fasaden. Ett väl utfört målningsarbete skyddar mot röta medan man aldrig helt kan försäkra sig mot ytbeväxning.

Mögel- och algsporer finns i luften och om förhållandena är tillräckligt gynnsamma växer de till och blir synliga, inte bara på hus utan också på till exempel trädgårdsmöbler, markiser, bilar och stenar. Det är framför allt en fuktig och varm väderlek som gör att alger och mögel trivs. Regniga somrar, varma höstar och milda vintrar är idealiska förhållanden för dessa enkla livsformer. Närliggande buskage och klängväxter ökar risken för påväxt genom att skugga håller kvar fukt och smuts.

Åtgärder mot mögel och alger

Om du ser att det börjar växa mögel eller alger på ditt hus gör du klokast i att försöka ta bort påväxten så snart som möjligt. För ju längre du väntar desto jobbigare och dyrare blir det. För att du ska lyckas så bra som möjligt har färgbranschen tagit fram en åtgärdslista.

Underhåll av husfasad – gör så här

  • Börja med att se om något i byggkonstruktionen eller omgivningen kan förbättras. Du kan till exempel ta bort något buskage, eller reparera en trasig detalj.
  • Försök att tvätta med ett effektivt rengöringsmedel. Torrborsta inte efterom svampsporer kan ge allergiska reaktioner. Använd skyddshandskar. Använd högtryckstvätt med stor försiktighet, eller undvik helt vid högtryckstvätt av träfasader.
  • Hjälper inte normal tvättning, använd desinficerande medel. Det finns idag flera lämpliga produkter på marknaden. Medlet dödar svampen men har ingen långtidseffekt. Var uppmärksam på att vissa produkter bleker ytan. Beroende på produkt så måste man tvätta bort medlet noggrant före målning för att minska risken för dålig vidhäftning. Följ anvisningen på respektive produkt.
  • En angripen yta måste ibland målas om. För att svampen inte ska tränga igenom bör ytan tvättas noggrant och desinficeras före ommålning. Beroende på produkt måste man tvätta bort medlet noggrant före målning, för att minska risken för dålig vidhäftning. Följ anvisningen på respektive produkt.

TIPS

Klipp ner buskar och träd som växer nära huset, särskilt om de växer vid husets nord eller ostsida. Vegetation ger en skuggig och fuktig miljö som ökar risken för mögel och rötangrepp. Smuts och näringsämnen för svamparna kan också falla ner från träd och buskar på fasaden, vilket gynnar tillväxt av ytmögel.

Här kan du även läsa om underarbete vid målning på husfasad.