Måla på husfasad

Nu är det snart dags för det som många tycker är det roligaste på hela arbetet, det vill säga att ”sätta färg” på huset. Men innan du ska måla på husfasad med täckfärg måste du förbehandla och grundmåla.

Måla på husfasad

Måla på husfasad – så här gör du

Förbehandling

Innan du grundmålar fasaden är det viktigt att du tar del av produktens rekommendation. Olika fabrikanter ger olika råd. Generellt gäller att man ska vara noga med fuktutsatta ytor som till exempel ändträ, skarvar och spikställen. Även ytor som vindskivor och fönsterkarmar kräver extra omsorg.

Genom att förbehandla fasaden minskar risken för att fukt tränger in och därmed också för att fasaden angrips av mögel- eller rötsvamp.

Bart trä ska inte stå obehandlat längre än två veckor.

Grundmålning

Grundmålning ska framför allt utföras på träytor som inte varit målade tidigare. Tidigare målade träytor behöver normalt sätt inte grundas om det befintliga färgskiktet är intakt. Om tidigare färgskikt har flagnat av och/eller om det finns löst sittande lasyr skall dessa områden skrapas ned till bart trä och fläckgrundas.

Om fasaden aldrig tidigare varit målad bör alla ytor som ska målas med täckfärg också grundmålas. Grundfärgen gör att täckfärgen fäster bättre och gör underlaget vattenavvisande vilket minskar risken för fuktskador.

När man använder sig av förgrundad panel så bör man tänka på att spikställen och sågytor behöver grundmålas. Kontrollera även så att panelen har tillräckligt med grundfärg på hela ytan. Om inte bör man lägga på mer grundfärg.

Tänk på att vara extra noga kring utsatta ställen som till exempel ändträ, skarvar och fönsterkarmar.

Val av täckfärg

Valet av täckfärg grundar sig ofta på personlig smak och referensram. Kanske ska det vara gult som mormors sommarhus, traditionsenligt rött eller vitt som de andra husen i grannskapet. Men det finns fler aspekter att ta hänsyn till som exempelvis färgens glans, hållbarhet och, kanske viktigast av allt, vilken färgtyp huset varit målad i tidigare. Låter det krångligt? För att hjälpa dig att hitta rätt i utbudet har vi gjort en guide nedan. Klicka här för att komma direkt till guiden.

Måla på husfasad med täckfärg

Nu är förarbetet äntligen färdigt och det har blivit dags att sätta färg på fasaden. För att målningsarbetet ska löpa så smidigt som möjligt vill vi dela med oss av några bra tips.

Steg för steg:

  • Ta reda på om det kommer att bli målarväder. Måla inte när det är kallt och fuktigt ute. Då ökar risken för att färgskiktet krackelerar, angrips av mögel och alger eller får matta fläckar. Alltför solheta ytor och starkt solljus är inte heller bra då färgfilmen torkar för snabbt och blåsor kan uppstå. De ideala förhållandena är torrt väder och en lägsta temperatur under dygnet på minst 7-8 °C. Om det finns risk för frost eller dagg under natten bör du avsluta arbetet så att färgen hinner torka innan kvällskylan kommer.
  • Börja med att välja rätt verktyg. Det är viktigt för att färgen ska fördelas snyggt över ytan. Undvik att använda rulle eller penslar med tät borst om du målar med oljefärger. Annars är risken stor att du får på för mycket färg på fasaden så att färgen rynkar sig när den torkar. Målar du med slamfärger är det viktigt att ha en styv borst på penseln som stryker ut färgen väl i tunna skikt.
  • Var smart när du målar. Börja alltid med fasaden innan du går över på husknutar, foder och fönsterkarmar. Det är lättare att måla en ny kulör mot fasadfärgen än tvärtom.
  • Använd en bred stålspackel som skydd när du målar om fönstren och undvik maskeringstejp. Efter en lång och solig dag kan tejpen sitta så hårt att du måste skrapa bort den.
  • För att säkra ett långvarigt och gott skydd är det mycket viktigt att påföra korrekt filmtjocklek av färgen. Viktigt är även att följa tillverkarens rekommendation beträffande antal liter per kvadratmeter för optimal tjocklek på färgskiktet. Vid nymålning bör två lager täckfärg appliceras på sågade ytor. Ett undantag är slamfärger som vid ommålning bara behöver strykas en gång.

TIPS

Köp eller tillverka en egen s-krok, så kan du hänga målarburken direkt på stegen. Då har du båda händerna fria när du målar.
Var rädd om din pensel, den kan hålla nästan hur länge som helst. Gör rent den så fort du har målat klart. Om du bara vill göra ett kort uppehåll kan du lägga penseln i en plastpåse. Då torkar inte borsten så snabbt. Det finns även tejp som är anpassad för att sitta några dagar i solen, om du vill använda tejp vid till exempel fönstermålning.

Skriv ut