Målarverktyg och miljö

Målarverktyg och miljö

Målarverktyg och miljö handlar om säkerhet

Var med och värna om miljön genom att återvinna tomemballage och eventuella färgrester på lokala miljöstationer. Alla kommuner skall ha anläggningar som tar emot farligt avfall och det finns även kommuner som har miljöstationer vid bensinstationer och köpcentrum. När det gäller målarverktyg och miljö, kontakta din kommun för ytterligare information.

Rester av färg- och lackprodukter, lim och lösningsmedel skall inte hällas i avloppet eller kastas med vanligt avfall utan lämnas till en miljöstation som farligt avfall. Både metall- och plastburkar ska lämnas till återvinning där blir de hanterade säkert och miljövänligt. Tänk på att tomma burkar ska vara väl urskrapade från färg. Förpackningen kan återanvändas för att skapa nya färgburkar.

Målarroller och målarpensel

En pensel eller roller i god kvalitet är en bra investering när du ska måla, det lönar sig alltid.

Tänk på att välja storlek och bredd på ditt verktyg, beroende på objektet du ska måla. Att måla ett dörrblad med en alltför smal pensel är både svårt och tar långtid, resultatet blir inte snyggt.

Tvätta gärna rollerhylsan eller penseln med diskmedel och ljummet vatten innan målning. Då slipper du problem med lösa penselstrån och ludd från hylsan i den målade ytan. Var noga med att krama ur och torka bort vattnet ur verktygen innan målning.

Stoppa penseln eller rollern i en tättslutande plastpåse mellan målning av färgskikten.

Målar du med vattenburen färg, skrapa/torka bort så mycket som möjligt av färgrester ur verktyget innan du rengör med vatten.

Målarverktyg och miljö – Rengöring av verktyg

Lacknafta, vatten eller andra kemikalier som har använts för att rengöra verktyg (pensel, rulle och dylikt) skall lämnas till miljöstation avsedd för farligt avfall. Glöm inte bort att skriva på emballaget vad det innehåller.

För att rengöra verktyg som använts med vattenburen färg torkar du bort så mycket som möjligt av färgresterna på ett tidningspapper eller en trasa. Skölj sedan av penslar och verktyg i en burk med vatten. Är man många som målar kan man ha en “grovskölj” och en “finskölj”. Låt sedan detta vatten avdunsta, kvar finns då en kaka med torkad färg som kan lämnas till en miljöstation.

Ska du måla under flera dagar kan du stoppa penslarna i en tättslutande plastpåse och därigenom förhindra torkning.

Målning under graviditet

Ska du måla under graviditeten? Läs råd & tips om målning under graviditeten här.