Färger berör oss

Vilken färg tycker du om?

Färger berör oss. Hur påverkas vi av färger?

Färger berör oss känslomässigt, och de flesta av oss har tydliga preferenser vad gäller färger. Flera undersökningar visar att de flesta människor har blått som favoritfärg. Det betyder nu inte att de skulle föredra blått i alla situationer. De miljöpsykologiska forskarna Jan Janssens och Rikard Küller har tvärtom visat, att vår uppskattning av färger på hus beror på helt andra saker. Vi tycker bra eller illa om en fasadfärg beroende på kontrasten mellan huset och dess omgivning. Vi påverkas också av vad vi förväntar oss att se på denna typ av hus. Att tycka om blått är en sak, och att tycka om blåa hus är en helt annan.

Färger berör oss – i vår omgivning

Hur kommer det sig att färger berör oss? Många av våra känslomässiga reaktioner på färg bygger på det vi känner igen och är gemensamma för stora delar av mänskligheten. Naturens färgkombinationer fyller oss med igenkännande och kan utnyttjas för att skapa trivsel eller höja vår uppmärksamhet. Ett tydligt exempel på det senare är den standardiserat gul-svartrandiga varningsmärkningen. Det är inte en slump att den liknar mönstret hos getingar och andra djur som vi har lärt oss att undvika. Ljusets samspel med färgade föremål ger typiska skalor av besläktade färger. De påminner oss om någonting välbekant även när de används i helt andra sammanhang.

En annan typ av igenkännande bygger på det som är vanligt i den egna kulturen. För den som är uppvuxen i Sverige är det helt ”naturligt” med röda trähus, medan den tillfälliga besökaren kan bli mycket förvånad över denna exotiska bebyggelse. Även i andra sammanhang speglar färganvändningen kulturella och sociala konventioner. Det som är självklart i ett land eller en tid kan upplevas som främmande under andra förhållanden.

Kalla och varma färger

Uppdelningen mellan varma och kalla färger är gemensam för många människor. Psykologen Lars Sivik har undersökt detta i Sverige, och kommit fram till tydliga resultat. Gula och röda färger uppfattas som ”varma” medan blå och blågröna färger uppfattas som ”kalla”. Han fann även att tydligt vitaktiga färger uppfattades som kallare än starkt kulörta färger, oavsett kulörton. Vid en motsvarande undersökning i Grekland kunde Sivik konstatera att grekerna gjorde något annorlunda bedömningar av färgernas värme och kyla. En rimlig tolkning är att det avspeglade de annorlunda färgskalor som finns i naturens årstidsväxlingar i respektive land.

Mycket färg aktiverar hjärnan

Det finns gott om mer eller mindre välgrundade föreställningar om hur olika färger påverkar vår sinnesstämning. Det sägs t.ex. att man blir aktiv av rött, att grönt är lugnande och att blå väggar i ett sovrum ger känslan av svalka. För att man alls ska kunna pröva sådana påståenden måste man låta människor vistas i rum med olika färger. Vid Miljöpsykologiska institutionen i Lund har man mätt människors hjärn- och hjärtaktivitet när de fått utföra olika sorters arbete inne i testrum med olika färgsättning. Det visade sig att hjärnan aktiverades betydligt mera i ett färgrikt rum än i ett enfärgat grått, och att ett rött rum gav mera hjärnaktivitet än ett blått rum. Samtidigt kunde man motbevisa andra påståenden: Tiden upplevdes gå lika fort oavsett rumsfärgen, och man frös lika mycket eller lite i ett rött rum som i ett blått.

Färger berör oss både psykiskt och fysiologiskt

En viktig slutsats är, att det inte bara är kulörtonen utan i minst lika hög grad nyansen – alltså hur stark och hur ljus färgen är – som påverkar oss, både psykiskt och fysiologiskt. En milt grön färg är naturligtvis mer lugnande än en knallröd. Men, om man väljer en intensivt ärtgrön färg så försvinner den lugnande effekten. Även mängden av färger påverkar oss. En färgrik miljö kan ge uppfriskande stimulans men om färgerna blir för många och olika upplever vi i stället en störande stress. Vill du veta mer? Läs om inredarnas bästa tips när det gäller färg.

Skriv ut