Måla släta väggar

Måla släta väggar

Gör så här för att måla släta väggar

När du ska måla släta väggar är det viktigt att välja rätt typ av färg. Kanske beror det på vilket rum du ska måla och vilken egenskap den målade ytan ska få. Blank färg är oftast tåligare och lättare att hålla ren, jämfört med en matt yta. Dessutom framhäver blank färg mönster och strukturer medan matt färg kan kamouflera ojämnheter på väggen. Här kan du läsa mer om hur du väljer rätt färg när du målar.

Om du ska måla över gammal färg bör du kontrollera att den fäster ordentligt. Sätt fast en bit tejp på väggen och dra loss den snabbt. Om det följer med färg fäster inte färgen ordentligt och därför bör du vara extra noggrann med underarbetet. Grundligt förarbete kan förvandla en, ojämn sprucken vägg till en jämn, fin yta.

Måla släta väggar – steg för steg

Skydda

Täck över golv, möbler, etc. med plast. Tänk på att tejpa fast plasten så att den inte glider runt.

Tvätta

Tvätta väggen med en svamp och vatten som tillsatts för att avlägsna smuts och fett. Finns det gammal färg som flagnar ska du ta bort så mycket som möjligt.

Slipa

Slipa ner kanter och ojämnheter.

Spackla

Skrapa ur sprickor och hål. Fukta dem med en pensel och lite vatten och spackla sedan. Fukta igen. När den spacklade ytan är torr slipar du ytan jämn. Grundmåla stora spacklade ytor för att erhålla en homogen och jämn yta.

Måla släta väggar

  • Ytor som inte ska målas kan du skydda med maskeringstejp.
  • Sparmåla de besvärliga ställena längs paneler, vid tak och hörn samt bakom element med en vinkelpensel och rolla resten av väggen.
  • Måla väggen 1-2 gånger.
  • Tänk dock på att ta bort tejpen så fort du är klar med ditt målningsjobb.
Skriv ut