Ordlista för målning

Akrylatfärg / Latexfärg

Samlingsnamn för vattenburna färger. Färgtypen ger en elastisk färgyta. Den mest vanliga färgtypen idag.

Alkydfärg

Alkydfärg eller alkydoljefärg har utvecklats under 1900-talet som en ersättning för den traditionella linoljefärgen. Det är en konsthartsprodukt av högt förädlade oljor, som efter hand kan bli sprött och flaga från underlaget.

Bindemedel

Ger färgen dess mekaniska egenskap som t. ex glans, reptålighet och tvättbarhet.

Bredspackling

Innebär att spackla hela väggarna från golv till tak för att jämna ut underlaget.

Fogmassa

Material som används för att fylla i och täta fogar. Ett exempel på fogmassa är murbruk. Fogmassa kan till exempel användas till att fylla i fogarna mellan kakelplattor samt användas för att laga mindre hål och skador, till exempel efter skruvar och spikar.

Färg

Består av fyra delar. Bindemedel, pigment, lösningsmedel och tillsatsmedel.

Glansgrad

En färgs glansgrad anges i en skala från 1 till 100. Där 1 är helmatt och 100 är helblank. En vanlig väggfärg har oftast glansgrad 7, det vill säga tämligen matt.

Glasfiberväv

Glasfiberväv är ett hållbart material som är enkelt att måla och ger en vägg struktur Glasfiberväven kan fästas på målade, tapetserade och putsade ytor samt på gipsskivor.

Grundfärg

Färg avsedd som första skikt på ett underlag som ska beläggas med flera färgskikt, ibland också kallat primer.

Kalkfärg

Kalkfärg är en traditionell färg som använts under mycket lång tid historiskt sätt. Grundkomponenterna är släckt kalk som blandas med vatten, och eventuellt tapetklister. Lämpliga ytor att kalkmåla är väggar putsade med poröst puts (Cement är för hårt), tegel eller ohyvlat trä.

Lacknafta

Petroleumprodukt som används som färgförtunnare och lösningsmedel.

Limfärg

Är en enkel och välbeprövad inomhus-färg som använts i århundraden på väggar, tak och spiselmurar. Färgen består av krita som fått dra åt sig vatten över natten och där man rör ned olika limämnen beroende på tillgång och användning. De vanligaste typerna vi kommer i kontakt med idag är gjorda på benlim eller cellulosalim.

Linoljefärg

Färg baserad på linolja som har använts ända sedan 1500-talet och kan vara ett alternativ till modernare målarfärg. Den kan användas både inomhus och utomhus. Linoljefärg fäster på nästan alla ytor så länge det är torrt och rent till exempel metall, trä, puts, gamla färgytor med mera.

Lösningsmedel

Fungerar som förtunningsmedel. Vanligast idag är vatten.

Oljefärg

En långsamtorkande färg som består av färgpigment och en oxiderande olja som bindemedel, främst linolja. Oljefärgen tas fram av linfrön som kall- eller varmpressas och har använts inom byggnadsmåleriet sedan 1700-talet och. Oljefärg torkar genom att oljan i färgen oxiderar.

Pigment / fyllnadsmedel

Ger färgen dess optiska egenskaper d.v.s. kulör och täckförmåga. De allra första pigmenten som användes av människan bestod av leror, jord eller kol.

Sandspackel

Sandspackel är en typ av spackelmassa som finns i olika grovlek, tålighet och elasticitet och har en mängd olika användningsområden. Till inomhusarbeten, t.ex. väggar och tak, används ett fint sandspackel.

Schablon

En mall som används vid olika slag av hantverks- och konstformer, t.ex. måleri och textilt konsthantverk.

Spackel

Spackel är en massa som används för att fylla sprickor eller hål i en yta. Det är även ett enkelt och billigt sätt att reparera ojämnheter och jämna ut skarvar och kanter. Målerispackel kan delas in i två huvudtyper: färdigblandat spackel och pulverspackel. Det sistnämnda kräver att vatten tillsätts pulvret och därefter bearbetas till en jämn massa före appliceringen.

Spaltbar

Tapeten är delbar.

Spärrskikt

Material som används för att hindra emissioner/lukter från underlaget att nå rumsluften.

Stuck / Stuckatur

Stuck framställs i sin grundform av malen gipssten vilken blandas ut med vatten. Andra material tillsätts sedan ofta till blandningen för att frambringa särskilda, önskade egenskaper. Exempel på sådana material är glas, sand och marmormjöl. Ett särskilt vanligt användningsområde för stuck är taklister och rosetter i interiörarkitektur och tillämpat på detta sätt kallas stuck för stuckatur.

Tempera

Ett medium som används för att binda olika former av pigment. Tempera omfattar äggula, gummi arabicum, lim och olja, det vill säga att begreppet tempera genom historien inte enbart omfattat äggula (äggoljetempera).

Uretanalkyd

Typ av bindemedel som oftast används till färg för golv.

Vattentest

Ett test man gör innan man börjar måla över tapeten. Man börjar med att spruta rikligt med vatten på tapeten och sedan vänta några timmar. Släpper tapeten eller börjar den bubbla upp betyder det att man måste riva bort den. Sitter den som berget efter vattentestet går det bra att börja måla direkt på den.

Vävlim

Ett vattenbaserat lim för uppsättning av glasfiberväv, struktur- och vinyltapet med pappersbaksida i torra utrymmen.

Äggoljetempera

Är gjord på ägg, linolja, vatten och eventuellt terpentin, plus ett valfritt pigment är en gammal metod som mest använts vid målning av finsnickerier. Äggoljetempera är en färskvara och kan endast förvaras så länge ägget är färskt, och då i kylskåp.

Skriv ut