Ordlista för målning

Ordlista för målning

Använd vår ordlista för målning så blir projektet enklare

Inom måleri finns många termer och begrepp som du behöver känna till för att ditt projekt ska bli enklare. Använd vår ordlista för målning när du pratar med en målare eller vill känna dig hemma i färgbutiken.

Akrylatfärg / Latexfärg

Ett samlingsnamn för vattenburna färger, vilket är den mest vanliga färgtypen idag. Färgtypen ger en elastisk färgyta.

Alkydfärg / Alkydoljefärg

Alkydfärg eller alkydoljefärg har utvecklats under 1900-talet som en ersättning för den traditionella linoljefärgen. Det är en konsthartsprodukt av högt förädlade oljor, som efter hand kan bli sprött och flaga från underlaget.

Bindemedel

Ger färgen dess mekaniska egenskap som t. ex glans, reptålighet och tvättbarhet.

Bredspackling

Innebär att spackla hela väggarna från golv till tak för att jämna ut underlaget.

Fogmassa

Material som används för att fylla i och täta fogar. Ett exempel på fogmassa är murbruk. Fogmassa kan exempelvis användas till att fylla i fogarna mellan kakelplattor, eller för att laga mindre hål och skador efter skruvar och spikar.

Färg

Består av fyra delar. Bindemedel, pigment, lösningsmedel och tillsatsmedel.

Glansgrad

En färgs glansgrad anges i en skala från 1 till 100, där 1 är helmatt och 100 är helblank. En vanlig väggfärg har oftast glansgrad 7, det vill säga tämligen matt.

Glasfiberväv

Glasfiberväv är ett hållbart material som är enkelt att måla och ger en vägg struktur Glasfiberväven kan fästas på målade, tapetserade och putsade ytor samt på gipsskivor.

Grundfärg

Färg avsedd som första skikt på ett underlag som ska beläggas med flera färgskikt, ibland också kallat primer.

Kalkfärg

Kalkfärg är en traditionell färg som har använts under mycket lång tid historiskt sett. Grundkomponenterna är släckt kalk som blandas med vatten, och eventuellt tapetklister. Lämpliga ytor att kalkmåla är väggar putsade med poröst puts (Cement är för hårt), tegel eller ohyvlat trä.

Lacknafta

Lacknafta är en petroleumprodukt som används som färgförtunnare och lösningsmedel.

Limfärg

Limfärg är en enkel och välbeprövad inomhusfärg som använts i århundraden på väggar, tak och spiselmurar. Färgen består av krita som fått dra åt sig vatten över natten, sedan blandar man i olika limämnen beroende på tillgång och användning. De vanligaste typerna vi kommer i kontakt med idag är gjorda på benlim eller cellulosalim.landar man

Linoljefärg

Linoljefärg är baserad på linolja och har använts sedan 1500-talet. Färgen kan användas både inomhus och utomhus, ett alternativ till modernare målarfärg. Linoljefärg fäster på nästan alla ytor så länge det är torrt och rent. Några exempel är metall, trä, puts och gamla färgytor.

Lösningsmedel

Fungerar som förtunningsmedel. Det vanligaste förtunningsmedlet idag är vatten.

Oljefärg

En långsamtorkande färg som består av färgpigment och en oxiderande olja som bindemedel, främst linolja. Oljefärg tillverkas av kall- eller varmpressade linfrön och har sedan 1700-talet använts för byggnadsmåleri. Oljefärg torkar genom att oljan i färgen oxiderar.

Pigment / Fyllnadsmedel

Pigment ger färgen dess optiska egenskaper, det vill säga kulör och täckförmåga. De första pigmenten som användes av människan bestod av olika leror, jord eller kol.

Sandspackel

Sandspackel är en typ av spackelmassa som finns i olika grovlek, tålighet och elasticitet. Det gör att den har en mängd olika användningsområden. Ett fint sandspackel används för inomhusarbeten såsom väggar och tak.

Schablon

En schablon är en mall som används vid olika slag av hantverks- och konstformer, bland annat måleri eller textilt konsthantverk.

Spackel

Spackel är en massa som används för att fylla igen sprickor eller hål, ett enkelt och billigt sätt att reparera hål och jämna ut skarvar och kanter. Målerispackel kan delas in i två huvudtyper; färdigblandat spackel och pulverspackel. Pulverspackel kräver man tillsätter vatten, sedan bearbetar man blandningen till en jämn massa innan den appliceras.

Spaltbar

Spaltbar innebär att tapeten är delbar.

Spärrskikt

Ett tätt material som används för att hindra att emissioner eller lukter från underlaget når rumsluften.

Stuck / Stuckatur

Stuck framställs i sin grundform av malen gipssten som blandas ut med vatten. Sedan tillsätts ofta andra material till blandningen för att frambringa särskilda, önskade egenskaper. Exempel på sådana material är glas, sand och marmormjöl. Ett särskilt vanligt användningsområde för stuck är exempelvis taklister och rosetter i interiörarkitektur. Stuck som används på detta sätt kallas för stuckatur.

Tempera

Ett medium som används för att binda olika former av pigment. Tempera omfattar äggula, gummi arabicum, lim och olja. Det betyder att begreppet tempera genom historien inte enbart har omfattat äggula (äggoljetempera).

Uretanalkyd

Uretanalkyd är en typ av bindemedel som oftast används vid tillverkning av färg för golv.

Vattentest

För att undersöka skicket på en tapet som ska målas kan man göra ett vattentest. Man börjar med att spruta rikligt med vatten på tapeten och väntar sedan några timmar. Om tapeten släpper eller börjar bubbla upp innebär det att man måste riva bort den. Sitter den som berget efter vattentestet går det bra att börja måla direkt på den.

Vävlim

Ett vattenbaserat lim för uppsättning av glasfiberväv, och struktur- och vinyltapet med pappersbaksida i torra utrymmen.

Äggoljetempera

Äggoljetempera är gjord av ägg, linolja, vatten och eventuellt terpentin. Vid målning av finsnickerier kan man använda en gammal metod som innebär att man tillsätter ett valfritt pigment. Äggoljetempera är en färskvara som kan förvaras i kylskåp så länge ägget är färskt.

Vår ordlista för målning ger dig viktiga termer och begrepp. Här kan du läsa mer om hur du väljer rätt målarfärg.

Skriv ut