Förändra rum med färg

Färg som material

Så här använder du färg för att förändra upplevelsen av ett rum

Följ våra tips för att skapa upplevelsen du söker. Ett litet rum med lågt till tak upplevs som större med ljusa väggar i kalla kulörer. Varma kulörer gör att väggarna upplevs komma närmare varandra och rummet trängre. Ett rum med vertikala målade ränder lyfter taket och får en känsla av att det är högre till taket och rummet upplevs som rymligare. Välj gärna en enhetlig färgskala i din lägenhet eller hus som ger en naturlig sammanhållande harmoni i din inredning. En liten lägenhet kan upplevas som rymligare med samma nyans i samtliga utrymmen.

Här är den vanligaste rumsgestaltningen. Ett mörkare golv, ljusare väggar och ett vitt tak.

Ett vitt golv, vita väggar och ett vitt tak upplevs som overkligt. Rummet får ingen tyngdpunkt och du känner inte golvet. Upplevelsen är svävande.

Ett mörkare tak jämfört med väggarna gör att taket tynger ner väggarna och upplevelsen blir ett rum med lågt till tak. Genom att måla vertikala ränder på väggarna kan man skapa en känsla av att höja taket.

Om väggytan delas i två fält får rummet en stadga med en mörkare kulör på den nedre delen.

Färgcirkeln innehåller alla färger som kan uppfattas av det mänskliga ögat

I färgcirkeln saknas vitt och svart vilket beror på att vitt reflekterar allt ljus och svart absorberar allt ljus och de betraktas därför inte som färger.

Om man arbetar med kulörer som ligger i samma kvadrant av färgcirkeln ökar man chanserna att skapa en naturlig harmoni, men färger med samma grundton eller renhet kan också fungera fint tillsammans. En kulör som avviker helt kallas accentfärg och kan ibland vara rätt för att liva upp hela färgsättningen.

Komplementfärger kallas de färger som är varandras kontraster/motsatser och dessa hittar man på den motsatta sidan i färgcirkeln.

Önskar du en varmare framtoning i rummet bör du välja kulörer från den gulröda delen av cirkeln. Den blågröna delen ger en svalare och luftigare karaktär till rummet.

Så här påverkas rumsupplevelsen av färger och mönster

Bestäm först hur du vill att ditt rum ska upplevas. Kanske vill du skapa en bestämd känsla i rummet, exempelvis luftig, sval, varm, lugn eller harmonisk? Studera ljuset i rummet, och om du har skarpt ljus kan du välja svalare nyanser. Vid svagt ljus använd starkare nyanser.

Guide för väggar och tak

Ljusa tak och väggar = Större och luftigare

Ljust tak med mörka väggar = Högre till tak

Mörkt tak och väggar = Mindre och intimare

Mörkt tak och ljusa väggar = Lågt till tak

Guide för fondväggar

Kortvägg i mörkare färg = Bredare och kortare

Kortvägg i ljusare färg = Smalare och längre

Långvägg i mörkare färg = Smalare och längre

Långvägg i ljusare färg = Bredare och kortare

Guide för färger och associationer

Gul = Livfull, varm, optimism

Orange = Lycka, välkomnande, kreativitet

Röd = Energi, kraft, passion

Rosa = Fruktbarhet, vänskap, ungdom

Lila = Dramatik, lyx, framgång

Blå = Lugn, harmoni, trygghet

Grön = Liv, kraft, harmoni

Vitt = Rent, ärlighet, oskuldsfull

Svart = Sorg, makt, formalitet

Silver = Prestige, elegans, innovativt

Guld = Framgång, kvalitet, välstånd

Varma färger

Gul

Orange

Röd

Kalla färger

Lila

Blå

Grön

Röd är den första färgen vi ser som barn

Vanligtvis kan vi urskilja färger när vi är ungefär fem månader, och fram till dess skiljer vi på objekt med hjälp av skillnaden mellan ljus och mörker. Men faktum är att rött har ett litet försprång. Den röda färgen har nämligen längst våglängd, vilket gör att man kan se den redan vid två veckors ålder.

Blått får tiden att gå snabbt, rött saktar ner

Färgerna har inte bara en förmåga att påverka våra känslor, utan även hur vi upplever tid. Eftersom rött lätt stressar oss kan det få oss att känna att tiden går långsamt. Ju mer avslappnade vi är, desto mer bekväma är vi med att vänta en stund. Med andra ord är det bäst att undvika nedladdningssidor som är röda eftersom risken är att den rastlöse besökaren ger upp och beger sig någon annanstans.

Grönt är det vi ser lättast på håll

I dagsljus är grön den färg som är lättast att urskilja när vi ser den långt bort. Det är en av anledningarna till att trafikljus slår om till just grönt när det är fritt fram att köra. Ögat ansträngs inte heller på samma sätt som det kan göra av andra färger, så använd grönt i omgivningar där du vill låta blicken vila.

Här kan du läsa om hur färger påverkar oss.

Skriv ut