Färg som synintryck

Det vi ser påverkar hur vi mår

Färg som synintryck - hur vi upplever färger.

Förmågan att särskilja färger har utvecklats för att hjälpa oss att förstå vår omvärld. Med färg som synintryck kan vi dra slutsatser om ätliga och oätliga växter, mogna och omogna frukter, ljusa och mörka moln och mycket annat som hör till ett liv nära naturen. Vårt färgsinne är också kopplat till vårt välbefinnande på ett mentalt plan. Färg väcker ofta starka känslor och associationer, och olika färger eller färgkombinationer fungerar som meningsbärande symboler.

Dagens tekniska möjligheter att åstadkomma olika färgintryck erbjuder stora möjligheter att försköna vår omgivning. Samma möjligheter öppnar också dörren för ett ohämmat ”visuellt oljud”. Det krävs kunskap för att använda färg som synintryck och färgens möjligheter på ett positivt sätt.

Färgprover och färgsystem

Under gynnsamma förhållanden kan vi särskilja miljontals färger. Det vanliga språket förslår inte långt när det gäller att beskriva dem alla. Det behövs även begrepp för att förstå färgernas inbördes likheter och skillnader. Därför finns ett antal färgsystem eller färgspråk, som placerar alla tänkbara färger i en logiskt uppbyggd struktur och ger dem entydiga beteckningar. NCS står för Natural Colour System och är ett världsledande färgsystem utarbetat av svenska forskare. Det är svensk standard för färgbeteckningar och finns illustrerat i en färgatlas och färgprover i olika format.

NCS används för att beskriva den utseendeaspekt som målaren kallar kulör. Utöver detta är det många andra saker som påverkar utseendet hos en målad yta. Färgskiktet kan till exempel vara matt eller blankt, täckande eller transparent. Färgkartorna som de olika färgföretagen presenterar visar ibland även sådant som glans och struktur.

Färg som synintryck – en färg ses aldrig ensam

De färger vi ser tillsammans påverkar alltid varandra. Därför är det viktigt att inte välja färger utifrån enskilda färgprover, utan att välja en kombination av färger. Färger upplevs ofta annorlunda i rum eller på fasader jämfört med ett litet färgprov. Speciellt utomhus bör man därför alltid göra en provmålning.

Hur vi uppfattar färgerna beror också på ljuset. Dagens nya ljuskällor kan påverka ytornas färger på många olika sätt. Därför är det viktigt att välja färger i den belysning som ska användas i rummet.

Här kan du läsa mer om hur färger berör oss.

Skriv ut