Spackla skarvar på gipsskivor

Spackla skarvar på gipsskivor

Spackla skarvar på gipsskivor

De flesta hemmafixare vet att spackling är viktigt att kunna när man renoverar hemma. Det behöver inte vara särskilt svårt att spackla skarvar på gipsskivor om man vet hur man ska göra. Det är heller ingen fara att testa eftersom spackel slipas i efterhand innan man målar. Gipsskivor är en vanlig metod om man har väggar av dålig kvalitet som man snabbt vill dölja. När man sätter upp gipsskivor är det viktigt att skarvarna spacklas och att en pappersremsa läggs innan man målar, annars riskerar man sprickor eftersom underlaget ofta rör på sig.

Så spacklar du skarvar på gipsskivor

Verktyg du kan behöva för att spackla skarvar på gipsskivor

 • Spackel (vanligt spackel och spackel särskilt framtaget för pappersremsa)
 • Mindre spackelspade
 • Bredare spackelspade
 • Slippapper
 • Målarfärg
 • Roller och pensel
 • Pappersremsa

Så här spacklar du

 • Se till att ytan är ren, avlägsna eventuellt damm och löst material innan du böjar.
 • Fyll skarven med spackel. Lite åt gången om hålet är stort – låt torka ca 1 timme mellan varven.
 • När du spacklar gipsskarv bör du använda särskilt spackel så att remsan fäster ordentligt. Lägg först på spackel så att hela försänkningen fylls, lägg sedan remsan på det våta spacklet och låt torka ett dygn innan du lägger på det sista lagret vanligt spackel.
 • Slipa därefter skarven jämn med slippapper.
 • Avlägsna damm och eventuellt löst material.
 • Redo för färg.
 • Grunda först den spacklade med ett lager färg och låt torka minst 30 minuter.
 • Måla sedan hela ytan.
 • Slätstryk den målade ytan ett varv genom att rolla utan att ta ny färg.

Viktigt att tänka på när du spacklar

 • Spackel är färskvara. Får det står för länge torkar det ut. En öppnad förpackning ska förbrukas inom några veckor och oöppnad inom ungefär ett år från tillverkning.
 • Allt spackel sjunker ihop när det torkat. Spackla därför i flera omgångar.
 • Låt spacklet ligga kvar ett tag på väggen innan du börjar släta ut det. Hur länge beror på hur mycket du lagt på, hur mycket underlaget suger samt hur varmt det är i rummet. Cirka 10 minuter är ett bra riktmärke.
 • Du vinner mycket tid på att släta ut spacklet så jämnt som möjligt. Då slipper du slipa så mycket efteråt.
 • Lägg inte på för mycket, för snabbt. Lär känna produkten och dess egenskaper.
 • För att få en så fin yta som möjligt: använd slippapper som inte har större kornstorlek än 100.
 • Skydda dig genom att alltid använda handskar, dammfilter och skyddsglasögon om du slipar ovan ögonhöjd.
 • Borsta av ytan efter slipning före målning.
 • Tänk på att alltid täcka över golv, möbler och ytor som inte ska renoveras för att inte riskera färgstänk eller skador.

Läs även hur du lagar och spacklar väggar, eller spacklar på tapetskarv.