Måla paneler

Måla paneler

Måla paneler med bästa resultat

Vackra träpaneler ger stil och karaktär till varje hem. Men med tiden behöver de målas om för att återfå sin forna glans. Vi hjälper dig att uppnå bästa resultat när det blivit dags att måla paneler, oavsett om det gäller vägg eller tak.

Måla paneler – Paneltak

Skydda

Täck över golv, möbler, etc. med plast. Tänk på att tejpa fast plasten så att den inte glider runt. Träpanelen ska vara ren, torr och dammfri.

Det finns i grunden tre sätt att behandla paneltak inomhus:

 • Klarlacka utan pigment
 • Betsa/lasera med lite pigment
 • Täckmåla

Klarlacka utan pigment

Väljer du att klarlacka utan pigment kan det vara en god idé att använda en lack med UV-filter som skyddar träet mot att gulna när det åldras.

 • Stryk 2 ggr med klarlack för bästa resultat.
 • Gör en lätt slipning med sandpapper mellan behandlingar.

Betsa/lasera med lite pigment

Önskar du att använda en kulör, men utan att träet verkar målat, kan du antingen betsa med en träbets; betsen tränger in och färgar träet som bevarar sitt naturliga utseende.

Eller om du hellre vill ha en laserad yta, använda en tonad panellack. Stryk 2 ggr med panellacken. Gör en lätt slipning med sandpapper mellan behandlingar.

Täckmåla

När det gäller täckmålning är det viktigt att använda en kvistlack. Rekommendationer om torktider och antal skikt är viktigt att följa för att undvika genomslag etc.

 • Grundmåla med en snickerigrundfärg.
 • Finns det ojämnheter i materialet så ska dessa spacklas med ett snickerispackel.
 • När den spacklade ytan är torr, så slipar du ytan jämn med ett fint sandpapper.
 • Färdigstryk till fulltäckning (2-3 ggr) med snickerifärg för bästa resultat.
 • Gör en lätt slipning med sandpapper mellan behandlingar.

När det gäller genomslag av hartser från kvistar är virkets färskhet den parameter som styr mest. Det vill säga ju färskare virke desto större risk för genomslag.

Tips

Applicera till jämn skikttjocklek, 1-2 brädor åt gången i träets längdriktning.
Undvik överlappningar då det medför att ytan ser flammig ut.
Provmåla gärna på en panelbit för att se resultatet.

Måla paneler – Gulnat paneltak

Skydda

Täck över golv, möbler, etc. med plast. Tänk på att tejpa fast plasten så att den inte glider runt. Träpanelen ska vara ren, torr och dammfri.

Tvätta

Har man ett äldre paneltak så är det första och viktigaste momentet rengöringen av underlaget. Vanligt alkaliskt grovrengöringsmedel (eller målartvätt) och vatten går utmärkt att använda. Viktigt att skölja efter ordentligt, och att panelen får torka.

Slipa

Slipning av underlaget är i de flesta fall en fördel. Har man tvättat ytan så har man troligtvis fått lite träfiberresning i ytan. Välj sedan vilket system/utseende som du vill ha, laserat eller täckande.

Laserad yta

 1. Använd en tonad panellack. Stryk 2 ggr.
 2. Gör en lätt slipning med sandpapper mellan behandlingar.

Täckmålad yta

Väljer man att täckmålning är det viktigt att en spärrande grundfärg används. Rekommendationer om torktider och antal skikt är viktigt att följa, för att undvika genomslag från gulnade brädor, kvistar etc.

 • Grundmåla med en snickerigrundfärg.
 • Finns det ojämnheter i materialet så ska dessa spacklas med snickerispackel. 3.
 • När den spacklade ytan är torr så slipar du ytan jämn, med ett fint sandpapper.
 • Färdigstryk till fulltäckning (2-3ggr) med snickerifärg för bästa resultat.
 • Gör en lätt slipning med sandpapper mellan behandlingar.

Tips

Applicera till jämn skikttjocklek, 1-2 brädor åt gången i träets längdriktning.
Undvik överlappningar då det medför att ytan ser flammig ut.
Provmåla gärna på en panelbit för att se resultatet.

Måla paneler – Väggpanel

Det finns i grunden tre sätt att behandla panelväggar inomhus.

 • Klarlacka utan pigment
 • Betsa/lasera med lite pigment
 • Täckmåla

Klarlacka utan pigment

Väljer du att klarlacka utan pigment kan det vara en god idé att använda en lack med UV-filter som skyddar träet mot att gulna när det åldras.

 • Stryk 2 ggr med klarlack för bästa resultat.
 • Gör en lätt slipning med sandpapper mellan behandlingar.
 • Tåligare resultat uppnås med en avslutande lackning med en trälack/möbellack. Denna lack är mer fyllig och robust än panellackerna och tål en kraftigare rengöring.

Betsa/lasera med lite pigment

Önskar du att använda en kulör, men utan att träet verkar målat, kan du antingen betsa med en träbets; betsen tränger in och färgar träet som bevarar sitt naturliga utseende. Eller om du hellre vill ha en laserad yta, använda en tonad panellack.

 • Stryk 2 ggr med panellacken.
 • Gör en lätt slipning med sandpapper mellan behandlingar.
 • Bäst resultat uppnås sedan med en avslutande lackning med en trälack/möbellack. Denna lack är fyllig och robust och tål en kraftigare rengöring.

Täckmåla

När det gäller täckmålning är det viktigt att använda en kvistlack. Rekommendationer om torktider och antal skikt är viktigt att följa för att undvika genomslag etc.

 • Grundmåla med en snickerigrundfärg.
 • Finns det ojämnheter i materialet så ska dessa spacklas med ett snickerispackel.
 • När den spacklade ytan är torr, så slipar du ytan jämn med ett fint sandpapper.
 • Färdigstryk till fulltäckning (2-3 ggr) med snickerifärg för bästa resultat.
 • Gör en lätt slipning med sandpapper mellan behandlingar.

När det gäller genomslag av hartser från kvistar är virkets färskhet den parameter som styr mest. Det vill säga att ju färskare virke desto större risk för genomslag.


Måla paneler – Gulnad väggpanel

Laserad yta

Tvätta

Har man en äldre panel så är det första och viktigaste momentet rengöringen av underlaget. Vanligt alkaliskt grovrengöringsmedel (eller målartvätt) och vatten går utmärkt att använda. Viktigt att skölja efter ordentligt, och att panelen får torka.

Slipa & lacka

 • Använd en tonad panellack. Stryk 2 ggr.
 • Gör en lätt slipning med sandpapper mellan behandlingar.
 • Tåligare resultat uppnås med en avslutande lackning med en trälack/möbellack. Denna lack är mer fyllig och robust än panellackerna och tål en kraftigare rengöring.

Täckmålad yta

Väljer man täckmålat är det viktigt att använda en spärrande grundfärg. Rekommendationer om torktider och antal skikt är viktigt att följa, för att undvika genomslag från gulnade brädor, kvistar etc.

Tvätta

Har man en äldre panel så är det första och viktigaste momentet rengöringen av underlaget. Vanligt alkaliskt grovrengöringsmedel (eller målartvätt) och vatten går utmärkt att använda. Viktigt att skölja efter ordentligt, och att panelen får torka.

Slipa och måla paneler

 • Grundmåla med en snickerigrundfärg.
 • Finns det ojämnheter i materialet så ska dessa spacklas med snickerispackel.
 • När den spacklade ytan är torr så slipar du ytan jämn, med ett fint sandpapper.
 • Färdigstryk till fulltäckning (2-3 ggr) med snickerifärg för bästa resultat.
 • Gör en lätt slipning med sandpapper mellan behandlingar.

Tips för att måla paneler

Använd en bra, bred pensel och en liten rund pensel för profiler och kanter.
Tidigare behandlade ytor mattslipas.
Applicera till jämnt skikttjocklek, 1-2 brädor åt gången i träets längdriktning. Undvik överlappningar då det medför att ytan ser flammig ut.
Sparmåla de besvärliga ställena längs paneler, vid tak och hörn samt bakom element med en vinkelpensel.
Önskas en tåligare yta lacka 2 gånger. Gör en lätt slipning med sandpapper mellan behandlingar. Var försiktig så att du inte slipar igenom.
Bäst resultat som tål en kraftigare rengöring uppnås vid en avslutande lackning med trälack. Denna lack är mer fyllig och robust än panellackerna.
Ytor som inte ska målas kan du skydda med maskeringstejp. Tänk dock på att ta bort tejpen så fort du är klar med ditt målningsjobb.

Här kan du läsa mer o hur du väljer rätt färg när du målar.

Skriv ut