Betsa möbler

Betsa möbler

Betsa möbler med målade eller lackade ytor

För att kunna betsa möbler eller annan träyta måste färg- och lackskikt tas bort. Använd färgborttagning. Skrapa sedan bort färgen och tvätta/skölj ytan. Alternativt kan färgen slipas bort med slippapper eller med slipmaskin. Borsta eller dammsug bort allt damm.

Obehandlade ytor

Tvätta

Trärena ytor går du över med en fuktig svamp. Du får då en träfiberresning. När ytan torkat slipas träresningen ner. Slipa i fiberriktningen med fint slippapper. Borsta eller dammsuga bort allt damm.

Måla

Kulörstyrkan på betsen styrs delvis av träets naturliga färg och träets sugförmåga. Även appliceringsmetod avgör hur stark kulörstyrkan blir. Ju fler skikt bets desto starkare kulör. Kulörproverna i butiken och färgkartan bör endast ses som ett riktmärke, den slutliga kulören bestämmer du själv över. Prova alltid först på en spillbit eller en mindre synlig del av träet som skall betsas. Tänk på att ljusa kulörer kan missfärgas av bl.a. gula ämnen i träet.

  • Rör om betsen noga från botten innan du börjar.
  • Stryk på träbets med en planstrykare, pensel eller svamp i träets hela längdriktning.
  • Gnid in betsen med ett torrt papper eller svamp tills ytan är nästan torr. Vill du betsa flera gånger, för starkare kulör, bör betsen torka i 2 timmar innan du stryker på nästa lager. Vill du däremot ha en ljusare bets, kan du späda betsen med vatten.

Ytor som utsätts för hårt slitage kan strykas 1–2 gånger med klarlack. Träbetsen måste torka 6 timmar före lackning. Slipa mycket försiktigt med fint slippapper mellan lackstrykningarna.

Ska du behandla större ytor t ex vägg- och golvpanel, använd då en blandning av 2 delar vatten och 1 del träbets. Lägg på betsen med pensel eller planstrykare men utan att gnida in med papper eller svamp. Arbeta i träets längdriktning med 1–2 paneler i taget.

Klarlacka betsade ytor

Ytan bör klarlackas minst 2 gånger. Betsen måste vara torr och ordentligt utjämnad före lackningen. Ytor som inte utsätts för slitage och nedsmutsning behöver naturligtvis inte lackas, det avgör du själv.

Slipa gärna lätt mellan lackskikten men slipa inte lackskiktet så hårt att du tränger igenom och skadar den betsade ytan.

Klarlacka trädetaljer

Förarbetet är detsamma oavsett om du använder bets eller ej. Se till att damma av ordentligt så får du ett slätare slutresultat. Välj klarlack med hänsyn till önskemål om glans med mera.

  • Rör om lacken väl. Stryk sedan på flödigt i träets längdriktning med en trälackpensel.
  • Använd en pensel med fin borst avsedd för lackning. Ju bättre pensel desto finare slutresultat.
  • När det första lackskiktet torkat slipas det försiktigt med fint slippapper. Stryk sedan på ett ytterligare lackskikt.
  • Vid behov kan även ett tredje lackskikt göras.

Här kan du läsa mer om förberedelser innan målning.

Skriv ut