Måla dörrar

Släta dörrar

Tvätta

Om redan målad yta, tvätta ytan med målartvätt för att få bort fett och smuts. Skölj sedan noga med vatten. Skrapa bort löst sittande färg och mattslipa blanka ytor.

Spackla & slipa

Spackla hål och ojämnheter och slipa med slippapper. Damma av ytan och upprepa spackling och slipning tills en jämn och fin yta uppnås.

Måla

 • Skruva bort handtag och nyckelhålsbleck.
 • Måla först kanterna med den smala penseln. Var noga med att inte måla över på sidorna. Om det händer, torka av direkt med en fuktad trasa.
 • När du målar bör du dela upp större ytor i lämpliga målningssektioner. För en dörr är det lämpligt med tre sektioner. Starta längt ned och jobba uppåt. Rolla först och eftersläta direkt med den breda penseln.
 • Fortsätt med mittensektionen och eftersläta direkt uppifrån och ned.
 • Den övre sektionen målas på samma sätt. Men ca 3 cm från ovankanten på dörren slätar du på tvären med penseln för att undvika rinningar. Låt färgen torka ett dygn. Måla sedan en gång till enligt samma princip som ovan.

Måla spegeldörrar

Tvätta

Om redan målad yta, tvätta ytan med målartvätt för att få bort fett och smuts. Skölj sedan noga med vatten. Skrapa bort löst sittande färg.

Slipa

Mattslipa blanka ytor.

Spackla

Spackla hål och ojämnheter och slipa med slippapper. Damma av ytan och upprepa spackling och slipning tills en jämn och fin yta uppnås.

Måla

 • Skruva bort beslag.
 • Måla först kanterna med smal pensel.
 • Måla lister och speglar i samma moment. Släta samtidigt som du målar.
 • Måla sedan delarna ovanför, mellan och under speglarna.
 • Sist målar du sidorna på dörren.
 • Låt färgen torka ett dygn. Måla sedan en gång till enligt samma princip som ovan.
Skriv ut