Medlemmar i SVEFF

Allt om målning är en kunskapssajt som SVEFF – Sveriges Färg och Lim Företagare – står bakom. Nedan presenteras SVEFF:s medlemmar med länkar till respektive företag.

Medlemmar i SVEFF
Medlemmar i SVEFF
Medlemmar i SVEFF
Medlemmar i SVEFF
Medlemmar i SVEFF
Medlemmar i SVEFF
Medlemmar i SVEFF

SVEFF har runt 60 medlemsföretag som tillverkar och marknadsför färg, lack, tryckfärg, lim, fogmassor och spackel på den svenska marknaden. SVEFF:s medlemmar står för en omsättning i tillverkningsledet på över 5 miljarder per år.

SVEFF:s målsättning

  • Att främja sina medlemmars intressen genom att vara branschens samlade röst i kontakt med lagstiftare och andra aktörer på den svenska marknaden.
  • Medlemmarna ska kunna allt de behöver veta om gällande och kommande regler som berör deras produkter.
  • Medlemsföretagen ska utbyta goda erfarenheter och agera tillsammans för att ansvarsfullt främja branschen.