Billigare fastighetsunderhåll med färg

Billigare fastighetsunderhåll med färg

En undersökning utförd av Målerikonsult Ove Forslund på uppdrag av Sveriges Allmännytta påvisar tydliga skillnader mellan materialkostnader vid val av målade och tapetserade rumsväggar vid nybyggen och underhåll. Det blir billigare fastighetsunderhåll med färg. Kostnaderna varierar såklart beroende på väggens skick innan den målas eller tapetseras.

I kommande räkneexempel belyses vad olika behandlingsmetoder kostar för ett typrum på ca 11 m2. Underhållskostnader målning alternativt tapetsering år 2015.

Fördelningen av kostnaderna mellan arbete och material i måleribranschen är 80 % arbetskostnad och 20 % materialkostnad.


Kostnader för underhållsåtgärd på tidigare målade väggytor
Pris: kr/m2

Tapetsering med papperstapet överlapp/trådkant.
Referensyta C31:01 AMA-kod 961-21104 T
Pris = 130 kr

Tapetsering kant i kant med Non-woven tapet.
Referensyta C31:02 AMA-kod 961-21105 T
Pris = 148 kr

Ommålning.
Referensyta C11:01 AMA-kod 966-20510 S
Pris = 58 kr

Vävsättning inkl. målning.
Referensyta C21:03 AMA-kod 966-20523 S
Pris = 232 kr


Kostnader för underhållsåtgärd på tidigare tapetserade väggytor
Pris: kr/m2

Omtapetsering med papperstapet överlapp/trådkant.
Referensyta D32:03 AMA-kod 911-27903 T
Pris = 82 kr

Omtapetsering kant i kant med Non-woven tapet
Referensyta D32:03A AMA-kod 911-27903 T
Pris = 88 kr

Ommålning på kvarsittande tapet
Referensyta D12:04 AMA-kod 916-20510 S
Pris = 55 kr

Målning inkl. nedtagning av gamla tapeter
Referensyta D11:01 AMA-kod 916-15210 S
Pris = 235 kr

Vävsättning/målning inkl. nedtagning av gamla tapeter
Referensyta D21:03 AMA-kod 916-15223 S
Pris = 452 kr


Kostnader för underhållsåtgärd på tidigare vävsatta väggytor
Pris: kr/m2

Tapetsering med papperstapet överlapp/trådkant.
Referensyta E31:01 AMA-kod 961-21104 T
Pris = 130 kr

Tapetsering kant i kant med Non-woven tapet
Referensyta E32:03A AMA-kod 961-21104 T
Pris = 145 kr

Ommålning
Referensyta E22:02/04 AMA-kod 966-20510 S
Pris = 58 kr


Utförandekostnader målning alt. tapetsering i nyproduktion år 2013.

Kostnader för tapetsering alt. målning på obehandlade väggar av skivmaterial
Pris: kr/m2

Tapetsering kant i kant med Non-woven tapet.
Referensyta A31:02 AMA-kod 51-03505 T
Pris = 120 kr

Målning
Referensyta A11:01 AMA-kod 56-04010 S
Pris = 95 kr

Vävsättning inkl. målning
Referensyta A21:01/03 AMA-kod 56-03523 S
Pris = 225 kr


Kostnader för tapetsering alt. målning på obehandlade väggar av betong.
Pris: kr/m2

Tapetsering kant i kant med Non-woven tapet.
Referensyta A31:02 AMA-kod 21-01305 T
Pris = 130 kr

Målning
Referensyta A11:01 AMA-kod 26-01810 S
Pris = 140 kr

Vävsättning inkl. målning.
Referensyta A21:01/03 AMA-kod 26-01323 S
Pris = 255 kr


  1. Alla redovisade priser är inkl. arbetskostnad och material exkl. moms.
  2. Ovannämnda priser är en mix av måleribranschens prisuppgifter. Då det alltid är ”marknaden” som anger slutpriset kan dessa skilja sig åt både geografiskt som årstidsmässigt.
  3. Samtliga AMA koder är hämtade från AMA-Hus 11.

Slutsats – billigare fastighetsunderhåll med färg

  1. Det är 50 % högre kostnad att tapetsera om en tidigare tapetyta med ny standardtapet, jämfört med att måla om en tidigare målad yta. Vid val av exklusivare tapeter ökar kostnaden ännu mer.
  2. Det är ungefär samma prisdifferens mellan målning och tapetsering i nyproduktion.
  3. I vissa fall där väggarna måste bredspacklas före målning i nyproduktion (för högsta kvalitet) kan kostnaden initialt vara högre än för tapetsering, något som kan löna sig då kommande ommålningar är betydligt billigare än för omtapetseringar.
  4. Fördelen med målade väggytor är just enkelheten för de boende att skapa nya trender hemma och att enkelt underhålla eventuella skador när barnkammaren ska bli rum för tonåringen, eller när tonårsrummet ska omvandlas till gästrum.

Ladda ner räkneexemplet som en PDF här.