Örebrosvampen målas om

Örebros byggnadsnämnd har nyligen beslutat att det vattentorn som går under namnet ”Svampen” ska målas om till att se ut som en röd flugsvamp. Detta för att förhindra insektsangrepp.

”Cementbarkborre” angriper Svampen

På senare år har man upptäckt att den vanliga granbarkborren muterat och börjat angripa betong istället. Den muterade granbarkborren, kallad ”cementbarkborre” har fått status som underart och givits det latinska namnet Ips typographus concreteae. Än så länge är det få byggander som drabbats och man vet inte varför bara vissa blir ansatta. En av de hårdast drabbade är dock den riksbekanta Svampen i Örebro.

Biologiska färgsignaler ska skydda Svampen

Organismer får ibland starka färgteckningar som en varnande signal till potentiella predatorer och skadegörare att de är farliga. Getingar, pilgiftgrodor och vissa färgstarka ormar är exempel på detta. Fenomentet kallas aposematism.

Vissa menar att den röda flugsvampen med sin röda färg och vita prickar just är en fråga om aposematism för att avskräcka organismer från att angripa den. Det finns också organismer som är helt ofarliga, men härmar farliga organismer i syfte att lura sin omgivning. Blomflugan försöker härma getingens teckning och ofarliga ormar antar mönster som sina giftiga släktingar. Detta kallas mimikry och det ska nu tillämpas på Svampen i Örebro. Den kommer att målas om till en jättelik röd flugsvamp i syfte att avskräcka cementbarborrarna från att angripa den.

Uppdraget att måla Svampen har gått till branschföreningen SVEFF och dess projekt Allt Om Målning ( www.alltommalning.se ).

– Färg är ett fantastiskt sätt att påverka och väcka känslor hos människor såväl som hos andra organismer, säger Olof Holmer, vd på SVEFF.

– Att färg som material är viktigt för att skydda byggnader visste vi sedan länge, men att kulörvalet inte bara är en estetisk fråga utan i allra högsta grad även en skyddsfråga understryker ytterligare hur bra det är att måla, avslutar han.

Lär dig mer om hur och varför du ska måla på www.alltommalning.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Holmer, vd SVEFF
Telefon: 070-950 70 19
e-post: olof.holmer@ktf.se

Iris Mäkitalo
Presskontakt Publicis Groupe
Telefon: 072-965 11 08
e-post: iris.makitalo@publicisgroupe.com

SVEFF, Sveriges Färg och Lim Företagare, är en branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför färg, lack, tryckfärg, lim, fogmassor och spackel i Sverige. Den svenska färg- och limbranschen är väl representerad inom SVEFF med en marknadstäckning på ca 95 %. Organisationen har ca 60 medlemsföretag, med en total omsättning i tillverkningsledet på över 5 miljarder per år. SVEFF driver även sajten Alltommalning.se, med information om målning gentemot konsumenter och fastighetsbranschen.